Tränartips

Bemötande och kommunikation är två viktiga pusselbitar för att möta och skapa ett förtroende och en tillit till dina utövare. Det kan vara rätt enkla saker, som till exempel att hälsa på alla utövare med namn vid uppstarten av en träning och att skapa tid och rutiner för att prata med alla under träningen.

 


Var nyfiken, lyhörd och försök att genom samtal få en bra bild av vad varje utövare behöver och på vilket sätt hen vill ha sin återkoppling. I dessa samtal får du förhoppningsvis fram om det är något speciellt du som tränare bör tänka på i din kommunikation och i din återkoppling till var och en.


Låt utövarna vara delaktiga i planeringen och be dem komma med förslag som kan skapa strukturer och ett träningsupplägg som gynnar de flesta. Ha fokus på att berömma och återkoppla utövarens ansträngning och mod att våga testa nya saker. Uppmuntra alla att ge dig konkreta tips på hur du på bästa möjliga sätt kan stötta var och en i deras individuella utveckling.

Tillgänglighet är en viktig faktor för att inkludera fler. Det kan handla om tillgänglighet såväl utifrån den fysiska miljön som utifrån kultur, struktur och rutiner. I filmen nedan ges exempel på vad som kan påverka tillgängligheten utifrån den fysiska träningsmiljön.

 

Filmen nedan ger några exempel på vad du bör tänka på för att göra träningen tillgänglig för fler genom att skapa struktur, ramar och rutiner.

 

Som filmen beskriver handlar det om att försöka skapa strukturer för samling och avslut, så att utövarna känner igen sig och vet vad som kommer att hända under passet. När du ger instruktioner, tänk på att försöka vara kortfattad och tydlig. Använd ett enkelt språk där du undviker förkortningar och långa, krångliga ord. I många fall kan det bli än tydligare om du visar. Det är värdefullt att skapa tillfällen för så kallade mikrosamtal (korta samtal) där du hinner samtala och stämma av med var och en av utövarna.

Reflektionsfrågor:

  • Hur ser den fysiska träningsmiljön ut? Kan det finnas saker eller moment som begränsar tillgängligheten?
  • Vad kan du tänka på för att göra din kommunikation mer tillgänglig?
  • Hur kan du skapa tillfällen under träning för kortare mikrosamtal med var och en av utövarna? 
  • Ge dig själv tre tips på vad du bör tänka på för att stärka ditt sätt att bemöta alla utövare?