Matchfixing

Matchfixing är det största hotet mot fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship – att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade för att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av, och försök till manipulation av, fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, svenska intresseorganisationer och UEFA och en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

För att motverka matchfixing är det av central vikt att alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om detta problem, och vilka regler som gäller kring matchfixing. Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man inte har kännedom om idrottens regler om matchfixing. Alla ska också vara medvetna om att brott mot idrottens regler kan föranleda upp till 10 års avstängning från all idrottslig verksamhet. Tillsammans kan vi stoppa detta hot mot svensk fotboll.

Film och kort om reglerna

Se filmen ”Talangen” på minmatch.se/utbildning och läs ”Så säger reglerna” som finns i direkt anslutning till filmen.

Information och material

Mer om matchfixing, information om regler och utbildningsmaterial finns på

www.minmatch.se.

Du hittar även material och information på Svenska Fotbollsförbundets webbplats: http://fogis.se/sakerhet/matchfixing/