Fotbollen i samhället

Fotbollen är så mycket mer än bara spelet fotboll. Fotbollen fyller många olika funktioner inom "det goda livet" både för enskilda individer och för samhället i stort. För individer kan det handla om social gemenskap, välmående (både fysiskt och psykiskt), nya erfarenheter och ökad kunskap. Fotbollen ska ge möjlighet till både bredd- och elitsatsning. För samhället handlar det bland annat om demokrati, utveckling, folkhälsa och mångfald.

Logga in för att få tillgång till hela materialet!