Fotbollsskador

Idrottsskador brukar delas in i akuta skador och överbelastningsskador. De flesta överbelastningsskador beror på att man har tränat med allt för hög belastning, haft för kort återhämtning mellan träningspassen och matcherna eller tränat för ensidigt. Med en genomtänkt träningsplanering kan man undvika detta. En bra träningsplanering bygger på en lämplig stegring och en variation av belastningen. Planeringen ska dessutom innehålla god variation av övningar och ett övningsval som är anpassat för den aktuella gruppens ålder och träningsbakgrund. Träningsplaneringen ska även vara anpassad efter spelarens individuella fysiska status.

Vi har valt att lägga de tre filmerna om skador här på den öppna sidan för att vid behov vara lätt tillgängliga.