Verktyg

Det finns stöd och hjälp att få! Här har vi samlat information och verktyg för att hjälpa dig och din organisation i att komma igång med att skapa en mer inkluderande och välkomnade idrott.

Mallar

Här har du en mängd verktyg för att stödja dig och din förening eller ditt förbund att komma vidare i era samtal och arbeten för att skapa en mer inkluderande idrott. Samtalsunderlagen är kopplade till specifika avsnitt på denna webb. Du hittar samtalsunderlagen under respektive avsnitt men även samlade på sidan "Samtlasunderlag" som du hittar nedanför.

Komma igång och jobba i ditt förbund/distrikt

  • SISU erbjuder pilotutbildning för förbund/distrikt i Inkluderande idrott under hösten 2017. Mer information och anmälan kan göras på www.sisuidrottsutbildarna.se under fliken Inkluderande idrott
  • RF/SISU anordnar kunskapstillfällen om inkluderande Idrott under hösten och våren 2017/2018 under ovanstående flik.
  • Locker room talk sprider sin metod i distrikten – nu söker vi utbildare, killar 18-25 år. Läs mer under ovanstående flik.

SISU Idrottsutbildarna är ett stöd i ert utvecklingsarbete

SISU Idrottsutbildarna jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens organisation och verksamhet. Tillsammans gör vi förbunden, föreningarna och idrotten starkare.

Vi är där när idrotten lär. Det är vår ledstjärna och vision.

Vi erbjuder både utbildningar enligt färdiga upplägg och skräddarsyr utbildningsinsatser efter de utvecklingsbehov som din förening och förbund har. SISU Idrottsutbildarna är en resurs för din förening och ditt förbund när ni vill utvecklas.

Vi kommer till er och diskuterar igenom era behov och hjälper sedan till att anpassa upplägg av utbildning och utvecklingsinsatser utifrån det vi tillsammans kommer fram till. 

Ta kontakt

Som idrottsförening tar ni kontakt med ert närmsta SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna finns på 19 distrikt och utöver det har en del av distrikten ett eller fler lokalkontor i sitt distrikt. Här finns kontaktuppgifter till distrikten.

Som specialförbund tar du kontakt med SISU Idrottsutbildarnas centrala kansli så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se

BRIS

Riksidrottsförbundet har inlett ett samarbete med BRIS för att stödja och stärka idrottsverksamheten för barn- och ungdomar. Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Som tränare och ledare har du ett ansvar att värna om varje barn och ungdom. Har du frågor eller funderingar kan du få vägledning och stöd av BRIS i ditt uppdrag. Läs mer här https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/

Begrepp Parasport Sverige

Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill pratar/skriver Parasport alltid enligt skrivregeln ”people first”. Läs mer här: Parasport Kommunikationsstrategi - Begrepp

Referenser

Bailey, R. (2017). Sport, physical activity and educational achievement - towards an explanatory model. Sport in Society, 20(7), 768-721. doi:10.1080/17430437.2016.1207756

Baumgarten, S., & Pagnano-Richardson, K. (2010). Educational Gymnastics: Enhancing Children's Physical Literacy. Journal of Physical Education, Recreation & Dance (JOPERD), 81(4), 18-25. doi:10.1080/07303084.2010.10598460

Claringbould, I., & Knoppers, A. (2007). Finding a ‘Normal’ Woman: Selection Processes for Board Membership. Sex Roles, 56(7), 495-507. doi:10.1007/s11199-007-9188-2

Claringbould, I., & Knoppers, A. (2008). Doing and Undoing Gender in Sport Governance. Sex Roles, 58(1), 81-92. doi:10.1007/s11199-007-9351-9

Cunningham, G., & Sagas, M. (2008). Gender and Sex Diversity in Sport Organizations: Introduction to a Special Issue. Sex Roles, 58(1), 3-9. doi:10.1007/s11199-007-9360-8

Messner, M. A. (2002). Taking the field women, men, and sports. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Messner, M. A., & Sabo, D. F. (1994). Sex, violence & power in sports : rethinking masculinity. Freedom, Calif.: Crossing Press.

Tolvhed, H. (2008). Nationen på spel : kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972. Umeå: h:ström - Text & kultur.

Tolvhed, H. (2015). På damsidan : femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990. Göteborg: Makadam.

Weaving, C. (2016). Examining 50 years of 'beautiful' in Sports Illustrated Swimsuit Issue. Journal of the Philosophy of Sport, 43(3), 380. doi:10.1080/00948705.2016.1208534