MATERIAL FÖR INKLUDERING AV PERSONER MED SYNNEDSÄTTNING I IDROTTEN

Personer med synnedsättning har inte alltid tillgång till en inkluderande idrott eller en aktiv fritid. Därför har Parasport Sverige tillsammans med Synskadades Riksförbund, SRF, Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm tagit fram material som vänder sig till olika målgrupper, med fokus på ledare. Materialen kan användas som inspiration i arbetet för inkludering av personer med synnedsättning i idrotten och att hitta rörelseglädjen i vardagen.