Motivation, feedback och känsloärlighet

 

Tankar, känslor och beteenden är starkt kopplade till varandra. Så när negativa tankar tar överhand påverkar det känsloyttringar och beteenden. Om en utövare har svårt att kontrollera sina impulser, så kan de ge sig uttryck i att skrik, fula ord, knuffar och bråk. Ett annat exempel kan vara att man får en tillsägelse kring sitt beteende som sedan ger sig uttryck i känsloyttringar och negativa eller låsta tankar.

Att bekräfta känslan som utövaren har är viktigt för att öka deras självkännedom och förmåga till att ändra beteendet. Ge positiv feedback där de får en tydlig återkoppling på vad du konkret vill uppmärksamma. 

Självklart ska du som tränare också vara tydlig med vad i beteenden som inte är okej, men du får bättre respons på det om du först visar att du förstår vad som hände och vad utövaren kände. 

Försök att hitta gester och tecken där du och utövaren kan kommunicera med varandra i tid för att försöka undvika utbrott och negativa beteenden.

Se filmen Motivation, feedback och känsloärlighet

 

Tips från filmen

  • Ha en plan för hur du gör vid utbrott – fråga den aktiva.
  • Känslor smittar! Håll dig lugn.
  • Se alla aktiva – använd gester och tecken.
  • Lär dig den aktives namn.
  • Ge positiv feedback, många gånger under varje träning.
  • Bekräfta alltid den aktive när hen gör rätt.
Reflektera

Hur kan du göra för att skapa en träningsmiljö där positiva och energifulla känslor smittar?

Här hittar du ett samtalsunderlag för att reflektera kring motivation, feedback och känsloärlighet.

Samtalsunderlag Film 2 - Motivation, Feedback och Känsloärlighet (pdf)