Vad är NPF?

Antalet personer som har fått diagnoserna ADHD, Autism och Asperger har ökat vilket beror på att kunskapen om dessa diagnoser har ökat i samhället. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Autism och Asperger är så pass vanligt att det i varje klass, varje idrottslag och på varje arbetsplats finns en eller flera som har dessa diagnoser. 

Ibland kan funktionsnedsättningen innebära att man har svårigheter i skolan, träna i vanliga idrottsgrupper osv, de allra flesta klarar dock detta så länge du som ledare är beredd att anpassa ditt ledarskap så att det passar flera.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns en hög samsjuklighet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.