Arbetssätt som tränare

Ett inkluderande ledarskap utgår ifrån att du som tränare möter varje individs förutsättningar och behov. För att det ska bli möjligt behöver du lära känna dina utövare och se till att de blir delaktiga och får möjlighet att uttrycka och beskriva sina behov och önskemål. Delaktighet och att du som tränare involverar och tar dig tid till varje utövare skapar dessutom en värdefull trygghet och tillit i gruppen. Alla utövare mår dessutom bra av att ha en tydlighet och struktur för att veta vad som sker, något som ofta är helt avgörande för utövare med en NPF-diagnos. Nedan följer nu tre underavsnitt där du som tränare får stöd, idéer och tips på vad du bör tänka på i ditt ledarskap.