Välkommen!

I samarbetet med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Ett utbildningsmaterial som är framtaget inom ramen för projektet Idrott för alla och som är finansierat av Allmänna arvsfonden. Läs mer om projektet på Attentions hemsida.

Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter. I vår idrottsövergripande tränarutbildning trycker vi extra på mycket på det inkluderande ledarskapet där det är viktigt att lära känna och få en förståelse för varje individ, vilket i sin tur leder till att du kan bemöta och skapa tillvägagångssätt som gynnar varje enskild idrottare.

Om du är nyfiken på Grundutbildning för tränare kan du läsa mer på SISU Förlags webbplats eller kontakta närmaste distrikt.