Utbildningen

Som ledare för barn och ungdomar inom Svensk Innebandy har du en väldigt viktig roll. Du är den enskilt viktigaste personen för de barn och ungdomar som finns i ditt lag. Du är den som har störst möjlighet att skapa en trygg och utvecklande miljö för alla, oavsett deras ambitioner med sitt innebandyspelande. Man skulle kunna säga att du är helt avgörande för om barn och ungdomar börjar och stannar kvar inom innebandyn.

Nu är det inte meningen att skrämma dig i ditt ledaruppdrag. Tvärtom. Du är oerhört betydelsefull. Därför är det också viktigt att du känner dig trygg i din kunskap om hur du ska leda verksamheten. Det ska vi försöka hjälpa dig med att känna med hjälp av Svensk Innebandys tränarutbildningar.

Första steget är Grundutbildningen där du får en bred och sammanfattande bild av de nyckelfaktorer som ingår i vår utvecklingsmodell. Dessa nyckelfaktorer ger dig en faktabaserad bas att stå på som sedan tillämpas i ditt ledarskap under träningar och matcher. Du får med dig några generella rekommendationer och riktlinjer som du direkt kan tillämpa i den verksamhet som du leder.

Här på utbildningsportalen finner du allt utbildningsmaterial som ingår i Grundutbildningen. Utbildningen genomförs sedan som en fysisk träff på fyra timmar där du tillsammans med andra tränare diskuterar och resonerar kring innehållet som du har tagit del av här på portalen. Därför är det också viktigt att du kommer förberedd till den fysiska utbildningsträffen genom att ha läst och tittat på filmerna som finns här. Mer information finner du under ”webbuppgifter”.