Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet