Artikel 6: Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling