Välkommen

Den här grundutbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – SIU. Du får med hjälp av många filmer och förklarande texter samt tips på vilken innebörd utvecklingsmodellen får för dig som är förtroendevald.

Utvecklingsmodellen utgår från tio nyckelfaktorer, som alla ingår i den här webbplatsen. Tillsammans med utbildningen och detta utbildningsmaterial får du en bra introduktion i din roll som förtroendevald.