Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter