Träna & planera

Träningslära är precis som det låter kunskapen om hur och vad man ska träna. Kunskap från flera ämnesområden, till exempel fysiologi, biomekanik, nutrition, och psykologi, läggs ihop till en helhet. Man kan dela in träningsläran i generell och specifik: generell träningslära förklarar hur människan som art reagerar på träning, och specifik träningslära inriktas på situationen. Oftast pratar man om specifik träningslära för en idrottsgren, men man kan också tänka specifik i bemärkelsen specifik för en viss individ vid just det tillfället. Det betyder att den specifika träningsläran är viktigast när man har ett bestämt mål.

Träna och planera för En Svensk Klassiker

För att lyckas så bra som möjligt i En Svensk Klassiker underlättar det att sätta mål och planera sin träning, både kortsiktigt och långsiktigt. Man bör inte träna allt samtidigt utan försöka optimera sin plan och variera grenar och träningsbelastning över året. Man måste också väga in vad som är möjligt att åstadkomma i träningsväg med allt annat i vardagen, som jobb, familj och hem.

Under fliken Träningsprogram hittar du förslag och exempel på årsplaneringar för såväl Tjej- och Halvklassikern som En Svensk Klassiker.