Simning

Allt fler upptäcker simningen som tävlings- och motionsform och andelen som väljer att lära sig crawla ökar. Vatten är dock för vissa ett ovant element att vistas i och att skaffa sig en ordentlig vattenvana blir då viktigt. Simning är också ett tekniskt krävande idrott där en effektiv och energisnål teknik kan väga tyngre än både muskelstyrka och hög syreupptagning.