Idrottsskador

När man pratar om skador inom idrotten finns alltid två utgångspunkter: det ena är vilken typ av krav som idrotten ställer på utövaren och det andra är vilka förutsättningar och svagheter utövaren har med sig. Om man genom självanalys eller med hjälp av tränare/idrottsmedicinare kan sammanlänka idrottens krav och utövarens förutsättningar och lägga upp träningen efter det, går det i många fall att undvika skador, uppnå träningskontinuitet och optimera prestationen.

Lär känna dig själv

Det är viktigt att du lär känna din kropp och dina förutsättningar, dels för att få ut det bästa av din träning, dels för att undvika skador. Var finns dina svagheter respektive styrkor? Är du vig och rörlig i dina leder? Har du korta muskler? Är du snabb eller uthållig till din natur? Har du tidigare skador att förhålla dig till? Vad hade du gjort och vad hade du inte gjort innan skadan uppstod? Lär av dina erfarenheter men inhämta även kunskap om vad de olika idrottsgrenarna ställer för krav på din kropp.