En Svensk Klassiker

Sedan starten 1971 har hittills cirka 90 000 klassikerdiplom delats ut till de som erövrat En Svensk Klassiker, Tjejklassikern eller Halvklassikern. Intresset för de olika klassikerloppen är stort och ökar ständigt. I runda tal deltar 150 000 personer per år i de olika arrangörernas klassikerlopp. Cirka 9 000 personer genomför någon av klassikerna varje år.

Det började med en fyrklöver

När motionären Lennart Håkansson 1967 kläckte idén om den fyrklöver av motionslopp som senare skulle bli En Svensk Klassiker, anade han nog inte vilken folkhälsorörelse han var med och startade. Tanken var då, precis som nu, att ge människor inspiration och motivation för att motionera året runt.

1971 skapades begreppet En Svensk Klassiker

1971 fick Håkansson gehör för sina idéer hos Vansbrosimningens ledning och genom Mats Qvarfot och hans kollegor i Vansbro blev En Svensk Klassiker verklighet. De fyra loppen i inledningsskedet var Vansbrosimningen, Lidingöloppet, Vätternrundan och Vasaloppet. 1971 var allt klart för att starta Klassikern, och 1972 kunde det allra första diplomet delas ut. Lennart Håkansson som kommit med idén om ”fyrklövern” hade då redan gjort Klassikern flera gånger.

Engelbrektsloppet, Tjejklassikern och halvklassikern

1976 blev Engelbrektsloppet ett klassikerlopp. Att införa ett femte lopp i Klassikern blev lösningen på att kvinnor skulle få möjlighet att erövra ett klassikerdiplom, de fick nämligen inte delta i Vasaloppet. 1992 lanserades Tjejklassikern och 2006 blev Halvklassikern verklighet. Hos klassikerarrangörerna slås det nya deltagarrekord varje år och trycket är hårt hos arrangörerna när det gäller att få en bra plats i leden.

Arbetsplatsklassikern

Idag finns också Arbetsplatsklassikern som ett komplement till En Svensk Klassiker. Inom Arbetsplatsklassikern erbjuds personalgrupper på arbetsplatserna träning och motion i de fyra klassikergrenarna, men utan att de självklart ska genomföra klassikerloppen. Istället samlar de träningstillfällen genom att till exempel cykla till jobbet varje dag under en period och spara ihop tid och mil till motsvarande Vätternrundan. Ett bra sätt att genomföra en sorts Klassiker på sin egen arbetsort i sin vardag!

Kungligt beskydd

Klassikerlogotypen består av tre kronor omgärdad av en krans och har även ibland vimplar i gult och blått. Att de tre kronorna fick användas förklarade Mats Qvarfot, Klassikerns grundare så här:
- När vi grundande En Svensk Klassiker 1971 var det under beskydd av Prins Bertil. Vi fick i samband med det ett muntligt löfte av statsheraldikern att använda kronorna.
2008 ifrågasattes detta från Patent- och registreringsverket och en regelrätt ansökan gjorde för att få behålla de tre kronorna, eller Lilla Riksvapnet som det också kallas, i klassikerlogotypen. I slutet av året kom beskedet att En Svensk Klassiker kunde fortsätta att använda kronorna. Godkännandet byggde på att Klassikern under så lång tid använt symbolen.
Klassikern har fortfarande kungligt beskydd. Efter Prins Bertils frånfälle tog Prinsessan Lilian över beskyddarskapet. När hon avled 2013 tog Prins Daniel över beskyddarskapet.

Du kan läsa mer om En Svensk Klassiker på organisationens egen hemsida