Hur kan jag använda webben och dess innehåll?

Denna utbildningswebb kan användas vid enstaka tillfällen för att inspirera, starta upp ett samtal och arbeta med en viss fråga, som till exempel under en arbetshelg med styrelsen, kommittéer eller tränargruppen, under en utbildningshelg, alternativt under ett längre styrelse- eller tränarmöte, under ett föräldramöte eller varför inte direkt på träningsarenan. Möjligheterna är många!

Den kan även användas som ett längre utbildningsprogram där ni i en organisation (till exempel en förening eller ett förbund) fördjupar er och får tid att reflektera, samtala, utbyta erfarenheter med andra samt öva med hjälp av olika metoder och verktyg. Dessa utbildningsprogram genomförs i första hand av SISU Idrottsutbildarna i nära samarbete med respektive förening/förbund.

Utbildningswebben består av tre avsnitt:

Avsnitt 1 ger en fördjupad kunskap och förståelse om vad inkludering är, vad som gör att det ser ut som det gör i dag, vilka ramverk som styr samt vad svensk idrott vill och strävar efter.

Avsnitt 2 ger en större inblick och förståelse kring idrottens olika arenor som till exempel styrelserummet, träningsarenan och tävlingsarenan. Vad inramar varje arena? Vilka möjligheter och utmaningar kan man stöta på under arbetet med att skapa en inkluderande arena? Hur kan detta uttrycka sig? Här finns exempel på hur arbetet kan gå till, i syfte att låta sig inspireras av andra och ta del av deras erfarenheter.

Avsnitt 3 ger konkreta idéer och verktyg för ett framgångsrikt utvecklingsarbete, för att lägga bästa möjliga grund för en inkluderande och jämställd organisation och dess verksamhet.

Varje avsnitt består i sin tur av ett antal delavsnitt som belyser ett mer specifikt område, som speglar olika perspektiv för att skapa reflektion och inspirera till vidare samtal genom att varva film, text, frågor och olika övningar. Det finns även länkar till andra sidor för den som vill läsa mer.