Vader

Vadernas muskulatur består av två grupper: den yttre vadmuskulaturen och den
djupa vadmuskeln. Den yttre vadmuskulaturen har sitt ursprung i lårbenet och fäster
i hälbenet via hälsenan. Funktionen är framför allt att sträcka i fotleden och böja i
knäleden. Den djupa vadmuskulaturen har sitt ursprung i smalbenet och sitt fäste i
hälbenet via hälsenan, och uppgiften är att sträcka i fotleden. Det är nästan omöjligt
att träna dessa två muskelgrupper var för sig men ett riktmärke är att den yttre
vadmuskulaturen tränas om benen är raka i knäleden, och den djupa vadmuskeln om
du utför en rörelse sittande med böjda knän.

Logga in på webbplatsen för att ta del av övningsfilmerna!