Axlar

Axelleden omges av muskler på tre sidor. Axelns muskulatur är bland annat involverad
(i samarbete med bland annat kappmuskeln) i rörelser där armen lyfts framåt, bakåt
och åt sidan. Eftersom axelmuskulaturen är engagerad i rörelser där armarna lyfts
och flyttas, är det en god investering att regelbundet träna axlarna, bland annat för att
undvika skador som uppstår på grund av för svag axelmuskulatur.
De axelövningarna som presenteras och som utförs med hantlar eller bara viktskivor
möjliggör att du med ett strikt utförande kan isolera axelns muskulatur och tillgodogöra
dig en mycket effektiv träning. En annan fördel som träning med hantlar ger, är att du
har en större valfrihet gällande val av vinkel i handleden, till skillnad från träning med
skivstång som bara ger dig ett alternativ för handleden.

Logga in på webbplatsen för att ta del av övningsfilmerna!