Ridsport på hästens villkor

Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport. Och kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ledarskapet.

Tävlingsreglemente I (TR I) innehåller bestämmelser som gäller för alla ridsportgrenar. TR finns till för att säkra djurskyddet vid tävling och för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt för både hästar och människor. TR I sätter normen för all form av ridning och träning och även hantering av hästarna ur ett djurskyddshänseende. På webbplatsen får du tillgång till TR I (PDF) och filmer om hur regelverket genomsyrar ridsportvardagen.