Jaget och laget

För att bli trygg i din ledarroll behöver du känna dig själv och veta hur du fungerar i samspel med andra. Johan Plates föreläsningar på webbplatsen handlar därför mycket om dig, med fokus på självförtroende och hur man skapar förutsättningar att prestera som bäst – oavsett om du ska prestera som ridlärare, funktionär, aktiv ryttare eller något annat.

Johan Plate är konsult och idrottspsykologisk rådgivare. Han har jobbar med utbildning och kursverksamhet och varit knuten till Svenska Ridsportförbundet under många år.