Organisation

Det är viktigt att du som ledare känner till hur ridsportens organisation fungerar och att vi delar synen på varför den finns till. Bilden av uppdraget påverkar hur vi agerar och kunskapen om organisationen förbättrar och förenklar ditt uppdrag som ledare. Det är till exempel viktigt att veta var du ska vända dig med olika frågor och hur du själv kan agera för att vara med och påverka. Som ledare har du ett ansvar att utveckla dem du leder på ett bra sätt. Oavsett på vilken nivå du är verksam på är ditt inflytande över sporten stort.

Initiativet till Basutbildningen

Behovet av en gemensam basutbildning och en långsiktig plan för att rekrytera och behålla ledare, har diskuterats länge inom Svenska Ridsportförbundet. Initiativet till den nya utbildningen togs gemensamt av Utbildningssektionen och Tävlingssektionen. Utbildningen bygger på samtal och erfarenheter bland ledare på alla nivåer och inom alla discipliner.

Webbaserade studier och utbildningsträff

Basutbildningen inleds med webbaserade studier och åtföljs av en träff som arrangeras av Svenska Ridsportförbundets distrikt. På utbildningsträffen ligger fokus på samarbete och konsten att få människor att fungera så bra som möjligt tillsammans.