Ridsportens värderingar

Jens Fredricson är en av flera ryttarprofiler och ledare som medverkar i Basutbildningen och berättar om hur ridsportens värderingar, ledstjärnor och regelverk genomsyrar hans ridsportvardag.

- Vi som är ledare inom ridsporten är förebilder och bär på ansvaret att sprida våra gemensamma värderingar vidare, det får inte stanna vid fina ord .
- Att vi inom ridsporten också har hästens bästa att ta hänsyn till, gör de här kunskaperna än mer angelägna.