Grönt ledarskap

  • Lev som du lär

Värdegrund

Vårt gröna och sköna ledarskap börjar med att vi lever som vi lär och vi lär som vi lever. Vi känner alla igen oss i vad idrottsrörelsen står för, och som manifesteras i Korpens värdegrund. För mig som ledare innebär det att jag tydliggör viktiga värden, och att jag står upp för värdegrunden även i svåra frågor.

Jag visar och förtydligar kopplingen mellan vår värdegrund och det som händer i verksamheten, nu och i framtiden. Jag diskuterar gärna etiska frågor öppet, och jag lyfter fram människor som visar prov på moraliska ställningstaganden som går hand i hand med vad Korpen står för. För genom att lita på varandra, och inse att vi behöver varandra, blir vi hur bra som helst!

Föredöme

När jag lever vår värdegrund, är jag ett föredöme. Jag gör och säger samma sak. Även när jag leder andra är jag ödmjuk och mänsklig. När jag gör misstag erkänner och medger jag det, och ser det som en möjlighet för både mig och andra att utvecklas.

Jag är tacksam om någon i min omgivning ger mig feedback och tar upp förbättringsområden. Det är ju genom att samtala som vi steg för steg utvecklas. Jag undviker sarkasmer, grovt språk och jag talar inte nedlåtande om andra och bidrar inte till ryktesspridning.

Ansvar

Man kan få ett mandat och man kan ta ett ansvar.

Ta ansvar! Du ÄR Korpen för era medlemmar vid den tidpunkt du är ledare. Visa att du tar ansvar för den uppgift och situation du är värd för. Ta tacksamt emot feedback, skyll inte ifrån dig och fundera på hur du och föreningen kan utvecklas vidare. Som ledare äger jag mitt mandat både i medgång och motgång. Jag inser att jag är ytterst ansvarig att leverera det jag ska – ända in i kaklet!

Jag funderar över vad mitt ansvar innebär, och tar initiativ. Jag är medveten om vilka konsekvenser mina beslut leder till. Och eftersom vi alla tillsammans strävar framåt, är jag öppen för att utvärdera mig själv och min verksamhet. Självklart tar vi tag i svåra frågor och konflikter som en del i vårt gemensamma ledarskap utan att känna att ledarskapet är hotat.

  • Bry dig

Ge stöd

Som ledare intresserar jag mig för andra, jag lyssnar på dem och hjälper dem att växa.
Jag fokuserar på människors styrkor mer än deras utvecklingsområden. Jag ger min omgivning stöd, positivt erkännande och visar tillit.
Är det någon som är skadad, trött eller bara ser lite vilsen ut? Fånga in dem och visa omtänksamhet och att du bryr dig.

Utmana

Mitt stöd balanseras av att jag utmanar och ifrågasätter när det behövs på ett tydligt och schysst sätt.
Jag konfronterar sakfrågan och inte personen. Jag visar att jag vill väl och ger feedback på icke önskvärda beteenden.
Jag är en modig ledare, som vågar hantera svåra situationer.

  • Möjliggör

Bjud in

Se och lyssna på dem du möter! Använd alla dina sinnen, ta ögonkontakt, använd kroppskontakt och visa att du är intresserad av att få alla delaktiga.
Jag bjuder in till dialog och är nyfiken på vad andra tycker. Det finns en enorm styrka i att förstå varandra och dela ambition och mål.
Jag förmedlar en klar bild av vart vi är på väg och bidrar till förståelse genom att förklara varför uppgifter skall utföras.

Stimulera

I Korpen söker vi kreativa sätt att utmana det traditionella. Vi ifrågasätter vad som händer om vi kör på i gamla hjulspår. I min ledarroll ger jag omgivningen utrymme att vara nyskapande genom att synliggöra lösningar, möjligheter och goda exempel. Vi inspireras av hur andra organisationer gör och vi varierar våra arbetssätt och utmanar etablerade normer.