Litteraturtips

Transformational Leadership, Bass Reggio
Ledarskapet fem utmaningar, Stefan Söderfjäll
Feedback, Jan Gunnarsson
Behovsanpassat ledarskap, Stefan Söderfjäll
Coaching – var, varför, hur, Susann Gjerde
Coaching för bättre resultat, John Withmore
Att skapa effektiva team, Susan A Wheelan
Fem felfunktioner i en grupp, Patrick Lencioni