Välkommen!

Du är viktig. Som ledare i Korpen är det du och ditt ledarskap som är avgörande. På så sätt blir Korpen också tydligare mot omvärlden. Här får du nu möjlighet att utveckla ditt ledarskap i en webbutbildning i tre olika delar med mål att:

Lära dig att förstå Korpens ledarskapsmodell

Lära dig att se hur olika ledarskapsbeteenden ger olika effekt

Träna dina gröna och sköna ledarskapsfärdigheter

Kolla på filmerna, lyssna på poddarna och läs igenom texterna. I utbildningen får du chansen att svara på både reflektionsfrågor samt göra en självskattning och en personlig handlingsplan. Tyck sedan till om utbildningen och lämna dina kontaktuppgifter så skickas ett diplom till din mejladress.

Klicka på Intro och kör igång, bli grönare och skönare. Lycka till!