Förväntningar

Svenska Handbollförbundet har en vision som lyder ”svensk handboll – alltid i världsklass i allt vi gör”. I arbetet med att utveckla spelarutbildningen har intentionen varit att få fler att stanna kvar i svensk handboll och ett ökat samarbete mot handboll i världsklass. Handbollens spelarutbildning består bland annat av rekommendationer för svensk handboll, vilka förväntningar som finns på ledare och spelare samt raminnehåll för distrikts-, riks- och regionsläger. 

Förväntningarna är även utspridda som citat genom hela materialet.

Förväntningar på verksamheten

Att ge spelaren idéer och tankar om sin egen utveckling – sätta individen i centrum

Vi behöver skapa en förståelse för och informera om vad som krävs för att utvecklas rätt på varje nivå. Dessutom synliggöra vad som är viktigt och vad som krävs på varje nivå när det gäller teknik- och taktikträning, målvaktsträning och idrottsfysiologi, samt idrottspsykologi.

Att arbeta för att alla ska kunna känna sig trygga i gruppen

Trygghet är en betydande faktor för självförtroendet  och ett sätt att skapa trygghet är att förmedla till spelarna att det är okej att göra fel när de testar att utmana vissa givna ramar. Det är viktigt att ge feedback på det som spelaren gör, inte på den hen är.

Att det är ordning och reda

Vi behöver se till att tider och material är på plats och att samtliga instruktörer är förberedda på innehåll, ramar och intentioner inför varje del av lägren.

Att se till att det finns balans mellan träning och vila

Det är viktigt att orka träna mycket och att klara av att träna samma dag som det är match, som till exempel under mästerskap. Än viktigare är att spelarna är förberedda på vad som väntar dem och kan ta ansvar för sin egen utveckling. Vi har ingen nytta av en spelare som är skadad och som inte kan vara med, därför är det viktigt att ha koll på balansen mellan träning och vila. Det går så klart inte att vila sig i form, men genom ett samarbete mellan individen, klubben, gymnasiet och landslagsverksamheten kan vi påverka så att spelaren tränar och vilar mer optimalt.

Att ge spelarna ständigt nya utmaningar

Det är viktigt att försätta spelarna i så många olika situationer som möjligt under utvecklingsprocessen, att ge dem utmaningar att lösa som leder till ökad kunskap och kompetens. Det är också viktigt att utmana dem på aktuell nivå, där de befinner sig för tillfället, att se till att det finns balans mellan krav och kapacitet. Alltför stora krav leder ofta till stress och kan även leda till rädsla för att prestera, medan för lågt ställda krav kan leda till ointresse

Att lära av både förluster och vinster

Spelarna behöver lära sig att handskas med framgångar, att få kämpa, känna glädje och vinna matcher. Men de behöver också lära sig att handskas med förluster och perioder när det går sämre.

Att ramarna gäller

De ramar (regler) som sätts upp för verksamheten gäller tills det är dags att utvärdera och sätta nya. Vi behöver säkerställa att alla känner till och för- står vilka ramar som gäller. Om det är några som inte följer de ramar som satts upp, har de troligen inte förstått dem, eller glömt bort vad som gäller. Alla spelare ska ta ansvar för sin egen utveckling och i och med det våga utmana de ramar som satts upp, till exempel för spelet. Att utmana ramarna är viktigt, men har ingenting att göra med att placera sig utanför (ramarna) och gnälla.

Att spelare och ledare har roligt och att hög utveckling sker

Det finns en mängd positiva känslor inom idrotten, till exempel vänlighet, omtanke, kärlek, gemen skap och glädje. Oavsett vilken känsla det är så uppkommer den i mötet mellan människor, mellan spelare och tränare/ledare. Förhoppningsvis är det klimat vi skapar under våra samlingar både utvecklande och motiverande och leder i förlängningen till optimal utveckling. Vi tror att det här förhållningssättet även skapar välmående individer. Vi skulle kunna säga att tillstånd smittar. Därför är det viktigt att vi arbetar för att ha ett klimat och ett tillstånd i gruppen och mellan spelarna som leder till optimal utveckling. Ett gott tillstånd gör troligen att spelaren vill komma tillbaka.

Att allt som görs leder till handboll i världsklass

Det är viktigt att ofta ställa sig frågan: Det vi gör nu leder det till handboll i världsklass? Alla spelare som kommer på riks-, region- och distriktsläger ska få information om träningens upplägg, att innehållet hänger samman i en utvecklingstrappa och att övningarna bygger på progression och en metodik som visar på hur och varför vi tränar det vi gör.

Bild_temabild_spelarutb.jpg

Förväntningar på ledarskapet

Att skapa hög prestation över tid

Tränare och ledare bör i varje situation utgå från visionen: att skapa handboll i världsklass, över tid. De bör ofta ställa sig frågan: Det vi tränar på nu och på det sätt vi gör det, leder det till att spelarna utvecklar sina färdigheter mot världsklass? Är träningen funktionell och använder vi tiden på det sätt som utvecklar individen bäst?

Att arbeta med att se och möta alla under träning och match

Utifrån tanken att behålla spelare så länge som möjligt och få dem att ta ett ökat ansvar för sin utveckling, är det viktigt att alla spelare får den uppmärksamhet de behöver för att utvecklas. Det innebär inte att alla måste få spela lika mycket utan att alla spelare upplever att de fått visa upp sig och fått den adekvata feedback de förtjänar på denna nivå.

Att förstå sig på och kunna handskas med olikheter

Vi är alla olika och därför behöver vi också kommunicera på olika sätt med olika individer. Inte minst för att öka förutsättningarna för att alla ska förstå hur de ska klara av att ta hand om sin utveckling mot spel i världsklass. Hur möter vi till exempel den som inte passar in i mallen, den som har spring i benen, den som inte tar ut sig, den som hörs, den som är tyst, den som tar plats och den som gömmer sig? Hur ser vi som ledare till att spelare får den uppmärksamhet och bekräftelse de behöver för att utvecklas optimalt? Hur kan vi som ledare se till att alla åker från lägret inspirerade av engagerade tränare och motiverade att fortsätta utvecklas som handbollsspelare?

Att förstå att allt som görs och allt som inte görs spelar roll och ger effekt

När det bestäms något (vad som helst) är det en förutsättning att det går i linje med ambitionen att skapa handboll och spelare i världsklass. Att sedan inte ge feedback på det som bestämts utan i stället kompromissa alltför mycket, kommer med all säkerhet innebära en viss förvirring och leda till att spelare undrar över det faktum att om inte det gäller, vad är det då mer som inte gäller? Om tränare och ledare däremot konsekvent håller sig till ramarna, så finns det en möjlighet att spelare tänker om det gäller så gäller även andra beslut som tas. Att bestämma saker som sedan inte efterlevs är förödande för en individs utveckling och utvecklingsansvar.

Att leva enligt gemensamma beteenden och värderingar

I The Truth about Leadership (2010) skriver forskarna och författarna James M. Kouzes och Barry Z. Posner, båda professorer i ledarskap vid Santa Clara University i Silicon Valley, att det inte är bestämda värderingar och regler som ger energi. Det är när närmaste tränare/ledare lever i enlighet med det som bestämts, som ger energi. Det är med andra ord ingen mening att sätta upp regler och värderingar som sedan inte gäller.

Att skapa glädje, engagemang och energi

Är tillståndet det rätta för att kunna prestera optimalt? Vad ska till för att skapa en närvaro och energi på träningen som leder till att fler vill och kan ta ansvar för sin egen utveckling, samt gör att spelare genomför det som är viktigt? Som tränare och ledare måste vi vara genuint engagerade i kontakten med unga handbollsspelare, så att de uppfattar att vi vill hjälpa dem på deras resa mot att bli en bättre idrottare.

Att förstå skillnaden mellan prestation och resultat och hur detta kan användas

Vi vill att ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat, framför allt upp till dess att spelaren blir senior. I och med senioridrott stegras ambitionen om att utveckla individer som kan konkurrera på den internationella scenen, och resultatet blir därmed en viktig aspekt i samspel med utbildning och utveckling.

Att vara ett föredöme

Det som gäller för spelaren gäller även för tränaren/ ledaren. Det handlar om att ta ett stort ansvar och visa vad som gäller under träning och match, och att stå för det man säger.

Box_annat10.jpg

Förväntningar på spelaren

Att vara närvarande och vilja lära sig mer

På de olika lägren finns det inte tid att nöta in teknik, taktik med mera. Vid dessa tillfällen ges exempel på vad som ska utvecklas och tips till förändringar för att lyckas. Förutsättningen för inlärning är att individen är närvarande och verkligen vill lära sig.

Att alltid göra sitt bästa

På samma sätt som att vara närvarande är detta en punkt som har stor betydelse. Spelarna måste visa att de verkligen vill utvecklas, att de vill göra sitt bästa och ge allt de har.

Att ta ansvar för sin egen utveckling

Intentionen med distriktsmodellen är utbildning och utveckling. Att så frön i huvudet på spelarna för ökat lärande och ansvarstagande för deras individuella utveckling, det vill säga attitydpåverkan. Det kommer att bli allt viktigare för varje enskild spelare att ta ansvar för sin egen utveckling. Det kommer inte att räcka med att genomföra det som man blir tillsagd att göra, utan det kommer att ställas krav på att var och en tar reda på vad som behövs för att lyckas.

Att vara väl förberedd

En stor del av den nya spelarutbildningen handlar om att klara av att förbereda sig för det som ska komma senare. Att spelaren förbereder sig på bästa sätt för att lyckas, bland annat genom att genomföra den träning som hen blivit rekommenderad att genomföra mellan lägren. Processen ska vara ett stöd för spelaren för bättre förståelse om vad som krävs för att till exempel börja på gymnasium med en större mängd träning och allt vad det innebär. Spelaren får också information om och instruktion i vilken träning som krävs redan på distriktslägernivå (före riks).

Att genomföra rekommenderad egenträning

Det kommer att finnas en utvärderingsmall när spelarna ska följas upp mellan varje läger på riks- och regionnivå. Spelarna förväntas ha genomfört sin egenträning, de träningspass de blivit rekommenderade att göra på hemmaplan, för att deras utveckling ska gå i rätt riktning.