Steg 2 Fördjupning

Målet med materialet är att du som ledare ska kunna anpassa övningar, spel och träning till olika nivåer inom golfen – från 30-bana till spel på stora banan, från de enkla övningarna till de svårare.