Planer och checklistor

Goda planeringsverktyg hjälper dig att säkra att träningspasset är allsidigt och får en fast struktur som skapar trygghet i gruppen.

Spelarutvecklingshjulet

Spelarutvecklingshjulet ger översikt över helheten. Ta hänsyn till alla delar i utvecklingshjulet dvs golfteknik, golftaktik, fysiologi, mentalt och socialt. Målet är att spelarna skall växa som människor genom att vara med i verksamheten och få tillfälle att träna på de olika delarna.