Ledarens utvecklingssteg

Ledarutbildning 2 är en fortsättning för dig som gått Ledarutbildning 1 praktik. – Vi ser det som en förutsättning att du som ledare är aktiv i verksamheten för att du ska kunna ta till dig utbildningen på bästa sätt.

Ledarskapets tre dimensioner

Under utbildningen kommer fokus att vara på ledarskapets tre dimensioner: självkännedom, människokännedom och golfkännedom. Dessa tre dimensioner är inte på något sätt unika för ledarskapet i golf. För att kunna leda någon måste du först förstå vem du själv är.