Webbuppgifter

Tränarutbildning UEFA A består av fem gemensamma samlingar – kursmoduler – då du får input och erfarenhetsutbyte inom de tre delområdena Spelet, Fotbollsfys och Fotbollens ledarskap.

Mellan kursmodulerna ligger så kallade webbperioder med olika webbuppgifter. Dessa förstärker det som behandlats under föregående kursmodul, ger förförståelse inför kommande kursmodul eller så kan det vara uppgifter som senare ska redovisas muntligt.

Uppgifterna bygger på att du tar stort eget ansvar för att utvecklas som tränare och ledare. Det kan till exempel vara att läsa webbtexter, se webbinarier med föreläsningar, reflektera över frågeställningar eller planera och genomföra träningspass. Detta sker i din ordinarie tränarverksamhet med tränarkollegor och spelare i ditt eget lag.

Logga in för att hitta webbuppgifterna.