Ledarskap

För att spelare och lag ska utvecklas behöver tränaren skapa en bra lärandemiljö. I detta ingår att tränaren funderar över sin egen utveckling och sina beteenden i samband med träning och match. Därför är det viktigt att tränaren har en positiv inställning till livslångt lärande och hela tiden har ett reflekterande förhållningssätt till sin egen verksamhet.

Varje individ är unik när det gäller utveckling och den sker inte linjärt och förutsägbart. Det finns inte en "rätt" teknik som alla ska anpassa sig efter utan det handlar om att varje individ måste finna egna optimala lösningar. Alla fotbollsaktioner sker i ett sammanhang där uppgiften, miljön och spelarnas individuella färdigheter samspelar.

Logga in för att få tillgång till hela avsnittet!