Utbildningen

Tränarutbildning UEFA A ger dig en fortsatt kompetensutveckling inom alla de områden som är relevanta i den moderna fotbollstränarrollen. Kursen präglas av en helhetssyn på spelet och tränarrollen samtidigt som det sker en integrering av områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys.

Metodiken innebär en kombination av traditionella kurstillfällen där du arbetar interaktivt med kursdeltagare och tränarutbildare. Under webbperioder tillämpar du moment och kursuppgifter i din dagliga tränarmiljö på hemmaplan. Du kommunicerar med din tränarutbildare och redovisar arbetsuppgifter via kursens webbplats. Du får möjlighet att digitalt dela med dig av både träningspass och erfarenheter och du får också feedback från dina tränarutbildare på olika områden.

Kursen ger en kraftig fördjupning i hur du periodiserar träningen med ditt lag. Fotbollsfys och värdet av noggrann planering av belastning och intensitet på kort och lång sikt i träningen betonas.

Din coachning under match och förmågan att observera och analysera ditt eget lag såväl som motståndarna får stor plats i kursen. Betydelsen av matchens förberedelser och efterarbete samt planering av träningsveckans faser är ett annat prioriterat kursområde.

Ledarskapet i alla dess avseenden, men framförallt förmågan att ge spelarna feedback och stöd för sin utveckling samt värdet av att leda och utveckla tränarteamets gemensamma arbete framhålls i kursen. Målet att nå en kontinuerlig prestationsstabilisering både taktiskt, fysiskt och idrottspsykologiskt tydliggörs.

Du får också skriva en detaljerad loggbok över din verksamhet för en begränsad tävlingsperiod. I loggboken noterar du dina reflektioner och vad du tänker, gör och genomför med laget under en period av ett antal tävlingsmatcher. Loggboken granskas av din tränarutbildare och du får även feedback från några av dina kurskamrater.

Kursen tar också upp vikten av en noggrann plan för skadeprevention och ändamålsenlig träning. Målsättningen är att hålla spelarna friska så att du kan disponera dem under säsongens samtliga matcher.

UEFA A-kursen ger dig möjlighet att ta stora steg mot en högre kompetens tillsammans med dina kurskamrater och Svenska Fotbollförbundets tränarutbildare. Du kommer också att bidra till andras lärande med ditt engagemang och din höga ambitionsnivå – på så sätt förbereder du dig för en lång och hållbar karriär som fotbollstränare.

Urban Hammar
Ansvarig för SvFF:s tränarutbildning