Självtester inför och efter utbildningen

1. Självtest Inför utbildningen

Det här självtestet sammanfattar innehållet i Tränarutbildning C och ingår som förförståelse för TU Futsal. Efter att ha genomfört TU C kan självtestet vara ett bra sätt att sammanfatta utbildningen.