Träning för att bibehålla snabb återhämtningsförmåga