Din guide till utbildningen

Tränarutbildning SvFF Futsal C består av två kursmoduler med tid för hemuppgifter däremellan. Varje kursmodul består av en fysisk träff under en dag med både teori och praktik.

En stor del av utbildningen bygger på uppgifter på Fotbollsportalen. Du bör ha registrerat dig på Fotbollsportalen i samband med Tränarutbildning SvFF D. Du hittar din kod för registrering i foldern för Tränarutbildning SvFF Futsal C.

Förberedelser

Utbildningen bygger vidare på innehållet i SvFF D. För att komma väl förberedd till utbildningen ska du därför se en film som sammanfattar de viktigaste budskapen från SvFF D och dessutom genomföra ett självtest. Om du har svårt att svara på frågorna inom något område i självtestet bör du gå tillbaka och läsa mera om just det området på webbplatsen för SvFF D.
OBS! Tränarutbildning SvFF D reviderades inför 2023 och du som har en äldre version (tryckt 2012 eller tidigare) bör gå till webbplatsen där du hittar det reviderade innehållet.


Genomför ett självtest för att testa dina kunskaper

Självtestet om SvFF D.

Spelets skeden

Här kan du se filmen som beskriver spelets skeden.


Kursmodul 1

Den första kursmodulen tar upp de grundläggande delarna i futsal. Efter en inledning med historia, särdragen för futsal och en beskrivning av spelet futsal presenterar tränarutbildarna dagens olika teman: anfallsspelets och försvarsspelets möjligheter, spelsystemets grunder, utvecklingsmiljön samt organisation och planering. Inom varje område får du och de övriga deltagarna möjlighet att diskutera och reflektera, både i små och stora grupper. De olika delarna knyts ihop under dagen med två praktikpass.

Hemuppgifter

Efter den första kursmodulen följer en period då du som deltagare får tillämpa utbildningens innehåll på verksamheten i ditt lag. Utbildningens hemuppgifter:

  • Planera och genomföra övningar och skapa en bra lärandemiljö.
  • Planera och om möjligt genomföra en match med ditt lag.
  • Läsa avsnittet Fasta situationer på webbplatsen och reflektera över frågeställningarna samt praktiskt tillämpa detta avsnitt under träning.
  • Läsa avsnittet Målvaktsspel på webbplatsen och reflektera över frågeställningarna samt praktiskt tillämpa detta avsnitt under träning.
  • Gå in på Med ungdomarna i fokus och läs de båda avsnitten ”Ungdomars behov och intressen” och ”Ungdomars utveckling” på webbplatsen, reflektera över frågeställningarna och dokumentera dina svar.

Kursmodul 2

Kursmodul 2 innehåller samtal och reflektioner som är kopplade till de fem hemuppgifterna. Du och övriga deltagare får möjlighet att i mindre grupper diskutera hemuppgifterna och utbyta erfarenheter med varandra. Dagen innehåller också en gedigen genomgång av futsaltekniken, med inriktning på både offensivt och defensivt spel.

Du får fördjupade kunskaper om spelsystemets olika delar vilket förbereder dig för att som tränare planera och coacha i matchsituationer. Ett avsnitt kring futsalfys belyser vikten av att spelarna kan utföra explosiva futsalaktioner och att de snabbt kan återhämta sig mellan aktionerna. Även under kursmodul 2 knyts de olika delarna ihop med två praktikpass.

Efter utbildningen

Du har fortsatt stor nytta av Fotbollsportalen och utbildningsmaterialet efter utbildningen. Det digitala materialet innehåller bland annat filmer som fungerar utmärkt att visa vid till exempel föräldramöten eller vid möten med spelarna inför träning. Även hemuppgifterna kan fortsätta att fungera som en bra grund för dig att arbeta vidare med vid träningar, matcher och möten. På Fotbollsportalen får du tillgång till färdiga övningar från SvFF, och du kan själv skapa egna övningar och träningspass som du kan dela med dina tränarkollegor.

För att stämma av dina kunskaper efter utbildningen finns ett självtest. Om det finns något område där du har svårt att svara på frågorna kan du gå tillbaka och läsa mera om just detta område på webbplatsen. Självtestet fungerar även som förbeberedelseuppgift inför nästa steg i tränarutbildningen. Via länkarna kan du läsa mer om olika möjligheter att gå vidare inom svensk futsals tränarutbildning.