Fotbollsutbildning

Målsättningen med utbildningen är att du ska kunna kombinera gymnasiestudier med en elitinriktad fotbollsutbildning. Utbildningen ska vara av tydlig elitidrottskaraktär och ambitionen för ett NIU-gymnasium är att det tillsammans med de föreningar som eleven/spelaren tillhör ska skapa en så god utbildningsmiljö som möjligt.

Utbildningsplanen för "Specialidrott fotboll" ska utgå från rubrikerna i modellen nedan både vid det enskilda träningspasset och vid den långsiktiga planeringen. Planeringen avgör var i modellen ni befinner er och hur ni tränar.

Vissa gånger tränar du individuellt, andra gånger som en del av en lagdel eller hela laget, för att lära dig nytt eller mer av något.

Utbildningsplanen är skapad utifrån en helhetssyn på fotboll. Med helhetssyn menas att spelet är centralt och där helheten är mer omfattande än summan av alla delar.
Spelet med dess flöde av anfall, omställningar och försvar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll.

Samverkan skola – föreningen - förbundet

Utbildningen i specialidrott fotboll i skolan ska ses som ett komplement till föreningens verksamhet. Det är i föreningen huvuddelen av träningen sker, och framför allt – det är där det spelas matcher. Skola och förening utarbetar i nära samarbete såväl kort- som långsiktiga mål för prestationsutvecklingen i fotboll.

I föreningen genomförs huvuddelen av träningen och i princip allt matchspel. Även återkoppling när det gäller spelförståelse och taktisk förståelse sker i huvudsak i föreningen.

Skolan fokuserar på individuell utveckling inom fotbollens grundfärdigheter i spelförståelse, teknik, taktik och psykologi och på dina spetsegenskaper, till exempel utifrån din position. Utbildningen innehåller också fördjupade kunskaper i fotbollens tränings- och tävlingslära, det som kallas för “fotbollsfys“.

Förbundet, centralt och regionalt, har ett övergripande kvalitets- och utvecklingsansvar. Dessutom erbjuds ett antal ungdomar möjligheten att representera Sverige i ungdomslandskamper från vilka de kan skaffa sig nyttiga internationella erfarenheter.