Utbildningen

Svensk fotboll har genom åren haft mycket stora internationella framgångar med både landslag och klubblag. För att vi också i framtiden ska ha fortsatta framgångar krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga fotbollsspelare. Gymnasier med nationell idrottsutbildning (NIU) ska vara en sådan utvecklingsmiljö – en miljö som ger elitsatsande fotbollsungdomar möjlighet att ta vara på sin idrottstalang och som erbjuder bra förutsättningar att kombinera studier och fotboll i spelarens närmiljö. Denna möjlighet är mycket värdefull för svensk fotbolls framtid.

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbunden och fotbollsföreningarna har sedan många år ett mycket bra samarbete med de gymnasieskolor som erbjuder specialidrott fotboll. De nationella idrottsutbildningarna har gett en möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet mellan de inblandade parterna.

Målsättningen med utbildningen är att fotbollsungdomar ska kunna kombinera gymnasiestudier med elitinriktad fotbollsutbildning. Utbildningen ska vara av tydlig elitidrottskaraktär, och ambitionen för ett NIU-gymnasium är att det tillsammans med de föreningar som eleven/spelaren tillhör ska skapa en så god utbildningsmiljö som möjligt. Det övergripande målet med fotbollsutbildningen är att spelaren under gymnasietiden utvecklar färdigheter och kunskaper i fotboll som ger förutsättningar att nå nationell elitnivå.

De skolor som Svenska Fotbollförbundet certifierat som anordnare av nationell idrottsutbildning (NIU-fotboll) förbinder sig att erbjuda högt utbildade instruktörer, ändamålsenliga anläggningar och en bästa möjliga träningsmiljö under hela läsåret. Skolan ska också erbjuda ett bra programutbud, studiehjälp, lärarförståelse och ett idrottsvänligt schema.

För att du som spelare en dag ska kunna nå målet att spela fotboll på elitnivå är det mycket viktigt att du tillsammans med dina tränare planerar, genomför och utvärderar din fotbollsutbildning regelbundet så att den kan bedrivas med högsta möjliga kvalitet. Men det är också viktigt att träningsmängd och matchning ger utrymme för skolarbete och återhämtning.

Du kommer också att få genomföra kursen "Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning C" som ger grunderna för att kunna arbeta som ledare/tränare inom barn- och ungdomsfotbollen.

Denna studieplan ska vara ett hjälpmedel och en kvalitetssäkring i din fotbollsutbildning vid ett NIU-gymnasium. Dels i arbetet med att planera tränings- och utbildningsinnehåll och dels för att kunna ge ett bra stöd vid utvärderingsarbetet.