Slagen

I det här avsnittet introducerar vi grundslagen i badminton efter de olika delarna av badmintonplanen: framplan, mittplan, bakplan och serve. För varje del av planen finns filmer som visar hur de olika grundslagen utförs. 

För varje slag finns riktlinjer för:

  • Varifrån och vart slaget spelas
  • När slaget används
  • Varför slaget används
  • Hur slaget ser ut

För varje slag bör målet vara att:

  • Spelarna förstår varför hen ska välja ett visst slag
  • Korrekt teknik uppmuntras
  • Erbjuda övningar av varierande svårighetsgrad så att varje spelare kan lyckas och utvecklas oavsett deras nuvarande spelnivå
  • Erbjuda övningar som är roliga och motiverande
Bakplan - slag från bakre delen av banan
Serve - slag som inleder spelet

Serven är det slag som inleder spelet i både singel och dubbel. Det finns både långa, korta och svipp-servar och utförandet kan skilja sig något åt mellan singel och dubbel.

Backhand kort serve

Backhand kort serve

Backhand svipp serve

Backhand svipp serve

Forehand kort serve

Forehand kort serve

Forehand lång serve

Forehand lång serve

Maskerade slag

Att kunna lura motståndaren är en viktig komponent i badminton. Så långt som möjligt ska spelaren sträva efter att utföra givet slag så likt andra slag som möjligt. Detta för att motståndaren inte ska kunna förutse vilket slag som ska komma. Det här tar vi upp mer genomgående i våra tränarutbildningar.