Grepp

Greppet om racketen är avgörande för en spelares utveckling. I det här avsnittet får du se exempel på hur spelare stegvis kan träna de olika greppen och skiften mellan olika grepp.

Filmen nedan visar:

  • Grundgrepp/utgångsgrepp
  • Stekpannegrepp
  • Tumgrepp