Fotarbete

En viktig del att behärska som badmintonspelare är att kunna röra sig snabbt och effektivt. Om du tittar på en badmintonmatch på hög nivå och fokuserar på spelarnas rörelser så kommer du se samma rörelser upprepas om och om igen.

Fotarbetets olika delar

Fotarbetet i badminton består av olika steg och hopp:

  • Förspänningshopp
  • Löpsteg
  • Chassésteg
  • Korsa-bakomsteg
  • Vridhopp
  • Utfallssteg
  • Hopp
  • Landning


Rörelsecykeln

Det är bra att träna de olika stegen och hoppen separat, men så småningom måste rörelserna sammanlänkas så att spelarna kan flyta effektivt över spelplanen. Rörelsecykeln är en modell som visar hur fotarbetets olika delar hänger samman momenten start, närmande, slag och återgång.

Start

En reaktion på motståndarens slag och får dig att röra dig mot bollen. För att röra sig snabbt till bollen startar rörelsen alltid med det som kallas förspänningshopp.

Start

Start

 
Närmande

De olika rörelser du använder för att ta dig över spelplanen i riktning mot bollen.

Närmande

Närmande

 
Slag

De rörelser du använder när du genomför själva slaget.

Slag

Slag

Återgång

De rörelser du använder för att röra dig i den riktning som förutser din motståndares retur.

Återgång

Återgång

 

 

Fotarbete ut mot hörnen

Nu har du fått lära dig de specifika delrörelser som fotarbetet består av och hur de hänger samman i en rörelsecykel.

Nästa steg är att öva med dina spelare på att sammanlänka rörelserna till ett komplett rörelsemönster.  I det här avsnittet visar vi hur en spelare rör sig ut mot hörnen – genom sammanlänkning av delrörelser.