2. Så tränar du

Här får du som tränare förslag på olika sätt att hjälpa dina spelare att både utföra och utveckla sin slagteknik. Vi ger exempel på hur ni kan träna grepp och de mest grundläggande slagen för nybörjare och upp till högre tävlingsnivå.

Spelarutveckling med hjälp av progression

Med hjälp av progression kan spelaren utveckla sin teknik stegvis. Från att först inte klara att utföra slaget alls, till att behärska slaget i en matchsituation.

Filmerna i det här avsnittet visar progressionen steg för steg från stillastående till mer och mer fotarbete.

Grundregeln är att spelaren alltid först ska kunna demonstrera slaget eller rörelsen utan boll på ett tekniskt korrekt sätt, innan hen är redo för samma moment med boll.

Tänk på

Progressionen i filmerna går väldigt fort. I verkligheten kan det från startsteg till slutsteg handla om flera veckors träning – eller till och med säsonger. Det beror på hur motiverad spelaren är och hur mycket hen tränar. När, och hur snabbt, du går upp till nästa nivå med respektive spelare är ett noggrant val du som tränare behöver göra.