Utbildningar, material och information för dig som jobbar i förskola, grundskola eller på fritids

Här hittar du utbildningar material och tips för dig som jobbar i förskola, grundskola eller på fritids

I materialet hittar du tips och verktyg för hur du utvecklar dina elevers vattenvana, simteknik och rörelseförståelse i vattnet. Materialet ger även en ökad förståelse kring hur vattnet påverkar eleverna och hur du kan hjälpa dem att hantera vattnet bättre.

I materialet är säkerhet också en viktig aspekt. Här finns tips och verktyg om vad som är bra att tänka på ur ett säkerhetsperspektiv, lära ut livräddning samt vad du gör om en olycka skulle hända.

Här finns också tips och inspiration på övningar och lekar för lektioner i vattnet som utmanar och stärker elevernas rörelseförståelse, vattenvana, motorik och hälsa.

För att få tillgång till lärarwebben eller om ni önskar att vi skräddarsyr en fortbildningskurs för er mejla utbildning@svensksimidrott.se.

Vattenglädje i skolan

Vattenglädje i skolan ingår i projektet Rörelsesatsningen i skolan, där många specialidrottsförbund inspirerar till mer rörelse. Detta är Svensk Simidrotts bidrag.

Information om vattenglädje i skolan

Simkunnighet i skolan

Att kunna simma är både roligt och livsviktigt!

Kunskapskrav på simkunnighet i skolan

Möt idrottare med NPF

Möt idrottare med funktionsnedsättning