Introduktionsutbildning för utbildare

Är du en av idrottens nya utbildare? Vill du lära dig mer om vad uppdraget som utbildare innebär och vad du bör tänka på för att inspirera deltagare? Då är denna introduktionsutbildning en bra start!

Utbildningen riktar sig till dig som är ny utbildare eller kursledare och ger dig en bra första grund att stå på – oavsett vilken målgrupp eller idrott som du utbildar inom. Utbildningen genomförs av våra distrikt eller våra specialidrottsförbund.

För att då datum och plats för aktuella Introduktionsutbildningar för utbildare  kontakta ditt närmaste SISU-distrikt eller ditt Specialidrottsförbund.

Syfte: Skapa en introduktion om vad utbildaruppdraget innebär, inspirera och skapa en bra start för nya utbildare.

Mål: Skapa motiverade utbildare, som blir goda ambassadörer för idrottsrörelsen och den organisation som de företräder.

Upplägg: Stort fokus läggs på egen reflektion och samtal mellan deltagarna. Utbildningen kan med fördel genomföras i samverkan med våra SISU-distrikt.

Deltagarmaterial:

Här hittar du häftet "Tips till dig som utbildare" som en pdf. 

Material för utbildaren:

Här hittar du häftet "Tips till dig som utbildare" som en pdf. 

Filmen "Att vara utbildare".