Här finns utbildningarna för dig som är utbildare inom idrottsrörelsen, likvärdigt med det som en del idrotter kallar kursledare eller kursinstruktör. Utbildningarna följer tre steg där Introduktionsutbildning för utbildare kan genomföras enskilt medan Grundutbildning för utbildare samt Fortsättningsutbildning för utbildare är material som komplement till fysiska eller digitala utbildningar.  

Introduktionsutbildning för utbildare