Här finns utbildningarna för dig som är utbildare inom idrottsrörelsen, likvärdigt med det som en del idrotter kallar kursledare eller kursinstruktör. Utbildningarna följer tre steg där Introduktionsutbildning för dig som är ny som utbildare och mötesledare genomförs med egen inläsning via digitalt material och en träff för samtal och erfarenhetsutbyte. Denna utbildning arrangeras av ett specialidrottsförbund eller ett RF/SISU distrikt. Sedan följer Grundutbildning för utbildare samt Fortsättningsutbildning för utbildare som genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning, reflektion och dialog via chatt samt träffar som sker digitalt och/eller fysiskt. Dessa två utbildningar arrangeras av SISU Idrottsutbildarnas centrala kansli.

Utbildningarna revideras och uppdateras i samband med att de flyttas över i en ny lärplattform. Det uppdaterade utbudet beräknas vara klart för att erbjudas under kvartal 2, 2024.

11944_rf_sisu_utbildarutbud_illu.jpg