Välkommen!

I den här kursen får du en fördjupad kunskap om inkluderings- och jämlikhetsarbete utifrån normkritiska perspektiv. Kursen vill möjliggöra förändring genom kunskap, reflektion, övning och samtal. Målet med kursen är att du ska få verktyg för att kunna ta ytterligare steg mot en idrott för alla.

Information om kursen Normkritik och inkludering - fördjupning
Hur får jag tillgång till kursen?

För att få tillgång till kursen och dess innehåll behöver du registrera dig och vara inloggad. Har du inte redan tillgång till en registreringskod kan du registrera dig med följande: TRYGG22

Vilka målgrupper är Normkritik och inkludering - fördjupning tänkt för?

Kursen vänder sig i första hand till dig som är anställd på RF-SISU:s distrikt eller centrala kansli samt dig som verkar inom något av idrottsrörelsens alla Specialidrottsförbund.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Grundläggande kunskap kring normer, jämställdhet och inkludering.

Vilken utrustning behöver jag för att ta del av utbildningen?

Hela utbildningen är digital och du kan ta del av den via en dator, surfplatta eller via din smartphone.

Jag får ett tekniskt fel, vad gör jag?

Om du får tekniska problem vid inloggning, med din personliga kod eller liknande – kontaktar du teknisk support.

Vilket innehåll finns i utbildningen?

Kursen ger dig fördjupad kunskap om inkluderings- och jämlikhetsarbete utifrån normkritiska perspektiv. Med kursens innehåll vill vi möjliggöra förändring genom kunskap, reflektion, övning och samtal. Målet med kursen är att du ska få verktyg för att kunna ta ytterligare steg mot en idrott för alla.

Hur lång tid tar utbildningen att genomföra?

Utbildningen består av sju avsnitt varav ett avsnitt tar mellan 2-4 timmar att genomföra.

Måste jag göra hela utbildningen vid ett och samma tillfälle?

Nej, du kan dela upp utbildningen på obegränsat antal tillfällen och du kan genomföra utbildningen när och var du vill.

 

Registrera dig här!

För att få tillgång till kursen och dess innehåll behöver du registrera dig och vara inloggad. Har du inte redan tillgång till en registreringskod kan du registrera dig med följande: TRYGG22. Följ instruktionerna i nästa steg.