Idrottens organisation

Vi är alla på isen för att ha roligt! Din förening, svensk konståkning och svensk idrott har en hel del gemensamt i grunden. Idrottsrörelsen har bestämt att svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionens principer. Barnens bästa ska alltid komma först. Som ledare har du en viktig roll för att alla aktiva får en kamratlig och trygg social miljö att vara i. Ett mål för grundkursen är att du som kursdeltagare ska ha förståelse för hur svensk konståkning fungerar och vilken grund verksamheten vilar på.

Logga in för att läsa mera.